Távértékesítési Szerződés

1. CIKK-FELEK
Eladó 
Kereskedelmi Cím : 
Cím : 
Telefon : 
E-mail : 
Készlet 
Név-vezetéknév : 
Cím : 
Telefon : 
E-mail :

2. cikk-a szerződés tárgya és hatálya

Ezt a távértékesítési megállapodást ("megállapodás") a Fogyasztóvédelmi Törvény és a távszerződésekről szóló rendelet szabályozza. Az e megállapodásban részes felek elismerik és kijelentik, hogy ismerik és megértik a fogyasztóvédelemről szóló törvényből és az e megállapodás trónján a távszerződésekről szóló rendeletből eredő kötelezettségeiket és kötelezettségeiket. Ez a szerződés tárgyához tartozik, a címzett Inovastil www.inovastil.com attól függően, hogy a kívánságait, illetve a kínált szolgáltatások felett domain nevek (a" weboldal"), az eladó felé a vásárlás termékek, amelyek tartoznak elektronikusan érdekében meghatározott szerződés a tulajdonságok az áruk/szolgáltatások eladó és szállítási kapcsolatban távszerződések rendelkezései szerint a rendelet fogyasztóvédelmi törvények és meghatározza a jogok és kötelezettségek a felek teremt.

E megállapodás megkötése nem akadályozza meg a felek által az Inovastil-lal külön megkötött weboldal-tagsági megállapodások rendelkezéseinek végrehajtását, és a Felek megállapodnak és kijelentik, hogy az Inovastil semmilyen módon nem részes fél az e megállapodás hatálya alá tartozó termék értékesítésében, és nem vállal felelősséget vagy kötelezettséget a felek Megállapodásból eredő kötelezettségeinek teljesítéséért.

3. CIKK-A SZERZŐDÉS TÁRGYÁT KÉPEZŐ ÁRUK ALAPVETŐ JELLEMZŐI ÉS KÖLTSÉGEI

A termék/termékek típusa és típusa, mennyisége, márkája / modellje, színe és eladási ára és szállítási adatai, beleértve az adókat is, a következők:

Fizetési mód és terv: az online virtuális POS alkalmazáson keresztül ..........A hitelkártya a bank .... hónap.... (írásban ..............................................) Havi fizetés TL / előre ........... TL fizetés

Kapott Kamat:.......

A kamatszámlán alkalmazott kamatláb:%...

A küldemények a megrendelést követő 3 munkanapon belül indulnak. A szállítás (7) munkanapon belül befejeződik.


Szállítási Cím: 
Szállítandó Személyek: 
1. 
2. 
Számlázási Cím:

4. CIKK-AZ ÁRUK SZÁLLÍTÁSI MÓDJA

A szerződés a vevő jóváhagyásával lépett hatályba, amelyet a Vevő által az eladótól a vevőhöz vásárolt áruk/szolgáltatások kézbesítésével hajtanak végre. Az árukat/szolgáltatásokat a vevő megrendelőlapján található személynek / személyeknek, valamint a jelen megállapodásban meghatározott címen szállítják.

5. CIKK-SZÁLLÍTÁSI KÖLTSÉGEK ÉS TELJESÍTMÉNY

Az áruk / szolgáltatások szállítási költségei a vevőhöz tartoznak. Ha az eladó a weboldalon kijelenti, hogy a szállítási díjat ő fedezi, a szállítási költségek az eladóhoz tartoznak. Az áruk szállítása; az eladó készlete rendelkezésre áll, a kifizetés a megvalósítást követő ígért határidőn belül történik. Az eladó az árut / szolgáltatást a Vevő által az áru / szolgáltatás megrendelésétől számított 30 (harminc) napon belül szállítja, és fenntartja magának a jogot, hogy ezen időszak alatt további 10 (tíz) napot írásbeli értesítéssel meghosszabbítson. Ha az áruk/szolgáltatások költségét az aici semmilyen okból nem fizeti ki, vagy a befizetett összeget a bank nyilvántartásában törlik, az eladót mentesnek tekintik az áruk / szolgáltatások teljesítésének kötelezettsége alól.

6. CIKK-A VEVŐ NYILATKOZATAI ÉS KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSAI

A Vevő kijelenti, hogy elolvasta és tájékoztatta az eladó által feltöltött előzetes információkat a szerződés tárgyát képező termék alapvető tulajdonságairól, eladási áráról és fizetési módjáról a weboldalon és a kiszállításról, valamint elektronikus formában megadta a szükséges visszaigazolást. Fogyasztóként a vásárlók igényeiket, panaszaikat az eladó fent felsorolt elérhetőségi adatai által biztosított csatornákon keresztül érhetik el.

A Vevő, a jelen Szerződés és az Előzetes tájékoztató űrlap elektronikus úton, a fogyasztó által a távszerződésről kötött szerződés megerősítésével, amelyet az eladónak meg kell adnia a termékek fő jellemzőinek a megrendelésre történő kezelése érdekében, a termékek ára, beleértve az adókat, a fizetési és szállítási információkat, helyesnek és teljesnek bizonyul.

A Vevő a szerződés tárgyát képező árukat / szolgáltatásokat szállítás, megsemmisítés, törött, szakadt csomagolás stb.előtt ellenőrzi. ha sérült vagy hibás árukat / szolgáltatásokat kap a rakománytársaságtól, a felelősség teljes egészében a sajátja. A Vevő által a teherszállító vállalat tisztviselőjétől kapott árukat / szolgáltatásokat sértetlennek és sértetlennek kell tekinteni. A szállítás után az áru / szolgáltatásokért a Vevő a felelős. Ha a bank vagy pénzügyi intézmény nem fizeti meg az áruk / szolgáltatások költségeit az eladónak a vevőhöz tartozó hitelkártya jogosulatlan személyek általi tisztességtelen vagy jogellenes használata miatt az áruk/szolgáltatások kézbesítését követően, a vevő köteles az árut/szolgáltatásokat 3 (három) napon belül visszaküldeni az eladónak, feltéve, hogy azokat átadták neki. Ebben az esetben a szállítási költségek a vevőhöz tartoznak.

7. CIKK-AZ ELADÓ NYILATKOZATAI ÉS KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSAI

Az eladó felelős a szerződés tárgyát képező áruk/szolgáltatások vevőnek történő kézbesítéséért a fogyasztói jogszabályoknak megfelelően, megbízható, teljes, a megrendelésben meghatározott képesítésekkel összhangban, garanciadokumentumokkal és felhasználói kézikönyvekkel, ha vannak ilyenek. A szerződés eladója vis maior vagy rendkívüli körülmények miatt, amelyek megakadályozzák a termék szállítását, ha az alany nem szállít az időszakon belül, a vevő köteles a lehető leghamarabb értesíteni a szerződést, az árut/szolgáltatást, a címzettet bármely más személynek kell szállítani, ha a kézbesítendő személy, az eladó nem tehető felelőssé a szállítás elutasításáért.

8. CIKK-ELÁLLÁSI JOG

A vevőnek joga van a szerződéstől elállni az áru vagy szolgáltatás elutasításával a szerződés kézhezvételétől vagy aláírásától számított 7 (hét) napon belül, polgári vagy büntetőjogi felelősség nélkül, indoklás nélkül, és az eladó vállalja, hogy az eladó az elállási értesítés kézhezvételétől az eladónak visszaküldi az árut. Az elállási jogról szóló értesítés, valamint a szerződéssel kapcsolatos egyéb értesítések az eladó fent említett elérhetőségi csatornáján keresztül küldhetők. MIVEL AZ INOVASTIL NEM RÉSZESE ENNEK A TÁVÉRTÉKESÍTÉSI MEGÁLLAPODÁSNAK,AZ ELÁLLÁSI JOG NEM HASZNÁLHATÓ FEL AZ INOVASTIL ELLEN, VAGY VISSZATÉRÍTÉS NEM KÉRHETŐ.

Az elállási jog gyakorlása érdekében ebben az időszakban a jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően értesíteni kell az eladót. Az elállási jog gyakorlása esetén: a) a vevőnek vagy az általa bejelentett fent említett harmadik félnek szállított terméket vissza kell küldeni. b) a doboz, a csomagolás, a termékhez mellékelt egyéb termékek, ha vannak ilyenek, a szabványos tartozékokat, amelyeket 7 (hét) napon belül vissza kell küldeni, teljesen és sértetlenül kell szállítani. Az elállási jog gyakorlását, valamint az információk átadását követő 10 (tíz) napon belül a termék árát visszatérítik a Vevőnek. A termék eladónak történő visszaküldésekor a termék kiszállításakor a Vevőnek bemutatott eredeti számlát is vissza kell küldeni. Vissza szállítási költség tartozik az eladó. A termékhez visszaküldött számla visszaküldési szakaszát a vevő kitöltésével, aláírásával visszaküldi.

9. CIKK-OLYAN ESETEK, AMIKOR AZ ELÁLLÁSI JOG NEM GYAKOROLHATÓ

Az elállási jog nem használható fel a következő esetekben:

a. az elállási jog lejárta előtt olyan szolgáltatási szerződések, amelyek a szolgáltatást a fogyasztó jóváhagyásával kezdik el végrehajtani

b. olyan árukra vonatkozó szerződések, amelyek árát a tőzsdén vagy más szervezett piacokon határozzák meg

c. a fogyasztó kívánságainak vagy egyértelműen személyes igényeinek megfelelően elkészített áruk szállítására vonatkozó szerződések, amelyek természetüknél fogva nem elősegítik a visszatérést, gyors romlásnak vannak kitéve, vagy valószínűleg elhalasztják a lejárati dátumot

D. hang-vagy videofelvételekre, szoftverprogramokra és számítógépes kellékekre vonatkozó szerződések, feltéve, hogy azokat a fogyasztó csomagolja

e. folyóiratok, például újságok, magazinok szállítására vonatkozó szerződések

f. fogadási és lottózási szolgáltatások teljesítésére vonatkozó szerződések

g. az azonnal elektronikus formában teljesített szolgáltatásokra vonatkozó szerződések, valamint a fogyasztónak azonnal átadott immateriális javak.

10. CIKK-VITARENDEZÉS

A fogyasztóknak problémái vannak az eladóval, ha az eladó nem oldja meg a problémát,ha a termék ára 1.161,panaszok és fellebbezések kapcsolatos kérdésekben a referenciák a folyamat akár 67 TL megvásárolta a terméket, vagy a lakóhely a fogyasztói problémák választottbírósági; a termék ára 1.161, 67 TL ügyek és fellebbezés a kérelem során a panaszok a termék vásárolt a lakóhely vagy a helyét a fogyasztói bíróság képes lesz.

5 a rendelet választottbírósági bizottságok fogyasztói kérdések közzé a Hivatalos Közlönyben kelt 01.08.2003 számozott 25186. A harmadik bekezdés a cikk, az alsó monetáris határ tartományi választottbírósági bizottságok működő tartományok nagyvárosi státuszt kell felszámítani, illetve jogosult, hogy vigyázzon a viták 3,032. 65 TL.

11. CIKK-ÁRUK/SZOLGÁLTATÁSOK ÁRA

Az áruk/szolgáltatások előzetes vagy távú ára a vevőnek a termékkel együtt elküldött mintaszámla tartalmában elérhető ár, valamint a Megrendelőnek a megrendelés végén elküldött mintaszámla, bár az előlegfizetési árat a Megrendelőlap tartalmazza. Az eladó vagy a Doğuş Planet által nyújtott kedvezmények, kuponok és egyéb kedvezmények tükröződnek az eladási árban.

11. CIKK-MULASZTÁS ÉS JOGKÖVETKEZMÉNYEK

Amennyiben a Vevő nem teljesíti a hitelkártyával végrehajtott tranzakciókat, a kártyabirtokos kamatot fizet, és a bankkal kötött hitelkártya-megállapodás alapján felel a banknak. Ha a Vevő nem teljesíti az adósságát, a vevő vállalja, hogy kifizeti az eladó veszteségeit az adósság késedelmes teljesítése miatt.

12. cikk-hirdetmény és bizonyítási szerződés